Weda’a

Gendu yeitabai’yi nemmen duhubiti weda’a buiki.   Bennen daaga sohobin gaaba.    Bennen daaga sohobin gaaba, aku ba’an doyaman naakande.   Sude weda’a gizhaam mi’a’yu.   Nemme u buiki, u neetsigwaagu.   Sude weda’a ubidaangu mi’a’yu, eagandi nabunni.   Nemme u buiki, weda’a dogwai u yezepei’gu.   Mate’hwaiginna, nemme bai’du.   Nehwe deigu’a u de’eyasua’.  Ubidaangu nehwe mi’mi’a’yu bimmipu’se.   Ne semmai sua’, ne wizha sohobim man dendo’aihwa.   Dease himbai noo weda’a nehi bunnikuhka, nehwe subai’ getaatsi nunu’kindu’i.    Wihyu, nehi u bunnikuhka, nehwe saku dodo’aihwa.   Bahaitee’ weda’neen dease saku ba’a sohoobin gaaba yegwi’ka. 

Binna’gwa nemmi mi’a’gu, sude weda’a ha’yangenaa nemmi buniku.   Nemme weda’an nanambuipeha buiki.   Nean daga’ Dzoonha ne buinnu, weda’a ma’ain’ doyaadun udehi dedendo’aiyu.   Nemme weda’a, ba’angu, doyabim ba’angu buiki.   Ne deche neesunga’, suka weda’a neetsikwaagu u buichi.   Nemme u buihwatsi, dunaasem mi’a’yu, dzoonhan gahni baidu